Muôn trùng có nhớ

Posted: 27/11/2012 in Âm Nhạc, Hồng Nhung, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Hồng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.