Một thoáng em về

Posted: 12/12/2012 in Âm Nhạc, Bằng Giang, Thy Lệ Trang, Thơ, Trung Hiếu

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc: Bằng Giang
Hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Trung Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.