Archive for the ‘Trung Hiếu’ Category

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc: Bằng Giang
Hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Trung Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link