Đốn ngộ

Posted: 13/12/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Tâm Chân Nguyên Trần Thị LaiHồng
Tưởng niệm Chị Nguyên Mãn Tônnữ Duy Thạnh
với hướng dẫn chiết tự của Chị Phùng Mai Nhứt Chi Mai

lo_cu_2-vo_dinh
Tranh Lò cừ của Võ Đình

Trăng khuyết ba sao trải với người
Huyền phi tâm hứng dễ nào rơi
Sớm dậy tinh quang về tịnh độ
Đốn ngộ là câu giải đáp lời

Tâm Chân Nguyên Trần Thị LaiHồng
San Diego, 9 tháng 12 năm 2012
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Chú thích :

– Trăng khuyết ba sao : chữ TÂM (Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời, Nguyễn Du, Kiều)
– Huyền phi, 慈 chiết tự chữ huyền trên chữ Tâm thành chữ TỪ
– Chữ Phi trên chữ TÂM thành chữ BI 悲
– 精光 tinh quang : thần thức, thần hồn

Bài Đốn ngộ này họa bài tứ tuyệt Thôi hết băn khoăn của Vũ Hoàng Chương :

Thôi hết băn khoăn

Dấu hỏi (?) vây quanh trọn kiếp người
Sên bò nát óc, máu thầm rơi
Chiều nay một dấu than (!) buông dứt
Đinh đóng vào săng * tiếng trả lời

Vũ Hoàng Chương
7 tháng 7 năm 1962

– Dấu hỏi hình dáng như một con ốc sên. Con người luôn nhiều dấu hỏi trong đầu, luôn thắc mắc về cuộc sống
– Dấu than hình dáng như một cái đinh. Khi lìa đời, nhập liệm trong áo quan đóng đinh chấm dứt buông bỏ mọi hệ lụy…
– Săng: hòm chôn / coffin

Đã đóng bình luận.