Nghiêng

Posted: 17/12/2012 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Quỳnh Lan, Thơ, Thơ Thơ

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Thơ Thơ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Nguyễn Thương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.