Archive for the ‘Thơ Thơ’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Thơ Thơ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Nguyễn Thương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link