Tự tình tôi

Posted: 18/12/2012 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Duyên Hằng

Châu Đình An

thieu_nu_chieu_thu

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.