Archive for the ‘Duyên Hằng’ Category

Châu Đình An

di_tan_30_thang_4

Ý thơ: Lê Mâu; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Châu Đình An

thieu_nu_hue_ao_tim_

Thơ: Hoàng Mộng Lương; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Châu Đình An

thieu_nu_chieu_thu

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.