40 năm rồi sao?

Posted: 27/02/2015 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Duyên Hằng, Lê Mâu, Thơ

Châu Đình An

di_tan_30_thang_4

Ý thơ: Lê Mâu; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.