Archive for the ‘Hoàng Mộng Lương’ Category

Châu Đình An

thieu_nu_hue_ao_tim_

Thơ: Hoàng Mộng Lương; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.