Huế, tình em kỷ niệm

Posted: 04/03/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Duyên Hằng, Hoàng Mộng Lương, Thơ

Châu Đình An

thieu_nu_hue_ao_tim_

Thơ: Hoàng Mộng Lương; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Duyên Hằng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.