Để mùa Đông rực nắng

Posted: 23/12/2012 in Âm Nhạc, Âu Thị Phục An, Thơ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

lovers_in_winter

Thơ: Âu Thị Phục An; Phổ nhạc và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.