Cuối năm, lịch

Posted: 31/12/2012 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

middle_aged_couple_at_park

Xé tờ lịch cuối năm
Tháng ôm ngày dẫy dụa
Ta ôm em cục cựa
Lịch báo hiệu mùa sang
Năm cũ bật tiếng than
Năm mới vang tiếng khóc
Ta bạc thêm mái tóc
Em cong thêm bờ vai  
Đời vẫn như bàn tay
Lật ngửa rồi lật úp
Sáu mươi năm lặn hụp
Tình cũng ngược về nhau
Xé tờ lịch nát nhàu
Lòng đau theo đường rách
Tờ lịch trên đất khách
Ngậm nỗi sầu tha phương
Tờ lịch nơi quê hương
Ứ từng con số máu
Ta và em lơ láo
Giữa năm tháng mênh mông
Giữa đêm ngày trống không
Giữa cũ, rồi…giữa mới
Một, hai, ba…tiến tới
Ba, hai, một…thụt lùi
Ta ôm em bùi ngùi
Cuối năm nào cũng lịch
Lịch, lịch, lịch, lịch, lịch…

Phạm Hồng Ân
Escondido, 21/12/2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.