Nghiệp | Có… không… | Trăng | Thực hay mộng

Posted: 31/12/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

trang-ttlh

Nghiệp

Tự tiền kiếp xa xăm
nghiệp duyên còn quyện với trăng rằm
nào biết được trăm năm …

 

Có … không ….

Trước trăm năm chưa gặp
sau ngàn năm chẳng chắc có nhau
sắc không tự buổi đầu ….

 

Trăng

Vầng nguyệt lạnh vào Đông
quạnh cô xuyên chuyển suốt tâm hồng
âm thầm nỗi nhớ mong …

 

Thực hay mộng

Mộng hay là thực đây
thấy người khi thao thức cùng trăng
chẳng muốn tỉnh thức dậy

Trần Thị LaiHồng
NGuồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.