Tình khúc một ngày buồn

Posted: 11/01/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Ngọc Anh

Châu Đình An

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Ngọc Anh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.