Archive for the ‘Ngọc Anh’ Category

Châu Đình An

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Ngọc Anh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.