Hương khuya

Posted: 14/01/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Thanh Hà

Châu Đình An

man_in_sunset

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thanh Hà
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.