Vụt qua bóng đời | Chuyện chùm nho

Posted: 14/01/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

lovers_man_and_womanI-egon_schiele
Lovers – Man and woman I – Egon Schiele

Vụt qua bóng đời

Tặng P.

Khép dần
những hé toang
cam tâm trao trọn
Ta vùi vào nhau
từng giọt
Cạn

Cạn
từng giọt
Mưa khóc ngất
trên khắp da thịt em
cong cớn
Ngụm

Ta vẫn
tự nguyện
lồng vào nhau
Tặng phẩm của thượng đế
Rêu
hay bọt bèo phù phiếm ?

Vẫn là tình
Dẫu từng hạt
Nhẹ
Bay vèo …

 

Chuyện chùm nho

Trong ánh sáng thị phi
tản mạn
Chùm nho đon đả
Chỉ khi cánh tay em
Cố với tới rìa vực địa đàng

Con mắt rớt lại
Đôi bóng chim đen
Vắt vẻo nửa vầng trăng
Những câu thơ nàng gói theo vùng thoát chạy
Là khi chùm nho mọc đầy tiếng khóc …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.