Archive for the ‘Thanh Hà’ Category

Châu Đình An

man_in_sunset

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thanh Hà
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.