Đất nước gió lửa

Posted: 27/01/2013 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng
Thể loại tanka

earth

Đất thuyết lời khổ hạnh
Chất chứa bao dung – hàm như chủng
Đá cười reo dưới chân
Hoa dâng niềm hoan lạc
Hương sắc nét tuyệt trần …

water

Nước chảy lời tòng duyên
Mạch đời luân chuyển biến vô thiên
Sóng từ xanh hay trắng
Giọt sương trong long lanh
Ba ngàn cõi đong đầy

wind

Gió lay vô sở trú
Tâm vô ngã như lý tác lý
Hoán chuyển lời như ý
Sinh phà qua hơi thở
Động từ tâm vô úy

fire

Lửa giữ ngọn sơ tâm
Bản ngã phù du mây khói mây
Lẽ vô thường tro bụi
Trả về đất vô ngã
Trọn vòng tay vũ trụ ….

Trần Thị LaiHồng
Hoa bang, 1-2013
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Hình

– Đất: http://www.acespace.org/earthday/
– Nước: http://wallpaperswa.com/oceans
– Gió: Pritt Vesilind, National Geographic Magazine
– Lửa: http://eclipticplane.blogspot.com

Đã đóng bình luận.