Rừng Mai | Lục bát tháng Chạp

Posted: 27/01/2013 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

rung_mai

Rừng Mai

Quanh nhà chim hót xôn xao
Lòng ta như có cây đào trổ bông
Xuân thu trời đất quay vòng
Ô hay! ai rót ấm nồng mà say
Có người mỗi độ xuân lai
Thắp lên vàng một rừng mai trong lòng.

 

Lục bát tháng Chạp

Đòng đòng ngậm hạt sương trong
Bàn tay tháng chạp vẽ vòng mùa xuân
Mây bay bủa mộng xa gần
Trái tim mười sáu gõ vần tình yêu
Trông ra tít tắp dáng kiều
Trái tim vỗ sóng đánh liều viễn ly.

Và em hạt thóc dậy thì
Nghe mưa tháng chạp trôi về biển xa
Trôi về đồi núi liên hoa
Thấy tôi hạt muối đương sa lưng trời
Ngàn dâu lớp lớp bụi mờ
Tăm hơi lau sậy chia lời gió mưa.

Đong đưa thóc gió giao thừa
Hạt mưa tháng chạp nghiêng chờ tháng giêng
Đồng bằng bỗng nhớ rừng thiêng
Núi sừng sững núi biển liền nước non
Đất màu nhiệm đất vàng son
Quê hương, hạt lệ vẫn còn long lanh.

Melbourne 01/2013

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.