Chuồn chuồn chết đuối ao vơi

Posted: 02/02/2013 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

chuon_chuon

Em đi để lại hoàng hôn tím
Anh về đợi nắng viết thành thơ

Đê xanh sông Đuống
Dải lụa phù sa
Cánh buồm rách đuổi theo mây trắng
Lá vàng rải lối bước em qua

Ao bèo gió rối
Cỏ dại um tùm
Ngày em giặt áo bên cầu vắng
Nắng đuổi chuồn chuồn đậu nón em

Nay em đi rồi nhện giăng đầu ngõ
Con phù du không dệt cửi bờ ao
Con chuồn chuồn đậu bờ dậu đổ
Nhớ em tìm nón bay cao

Ai ngóng?
Ai trông?
Ngọn cau già tóc rũ
Cúi dòm vại nước mưa ngâu
Con cung quăng nằm im giấc ngủ
Đợi em về
đo lòng dạ nông sâu
Chân không đi
Sao bụi đường bám gót
Cũng chẳng ai nghe ai những lời đường mật
Sao chiều nay vá víu cuộc đời
Như con chuồn chuồn chết đuối ao vơi
Ai vớt đâu nào
Cọc cầu ao mục nát

Một mình anh ở nhà
Vui không buồn hát
Võng trưa hè chùng tao.

Phan Đắc Lữ
Yên Viên, 1961
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.