Xin chỉ một lần thôi

Posted: 07/02/2013 in Âm Nhạc, Hoàng Nhung, Thơ, Trần Thị Kim Oanh, Văn Sơn Trường

Văn Sơn Trường

thieu_nu_nhat_la

Nhạc: Văn Sơn Trường; Ý thơ: Trần Thị Kim Oanh; Tiếng hát: Hoàng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.