Archive for the ‘Hoàng Nhung’ Category

Văn Sơn Trường

thieu_nu_nhat_la

Nhạc: Văn Sơn Trường; Ý thơ: Trần Thị Kim Oanh; Tiếng hát: Hoàng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Văn Sơn Trường

Nhạc: Văn Sơn Trường; Thơ: Huỳnh Minh Lệ; Tiếng hát: Hoàng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và mp3 file.

Văn Sơn Trường

Nhạc và lời: Văn Sơn Trường; Tiếng hát: Hoàng Nhung

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file