Khi người yêu xa vắng

Posted: 13/09/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Nhung, Huỳnh Minh Lệ, Thơ, Văn Sơn Trường

Văn Sơn Trường

Nhạc: Văn Sơn Trường; Thơ: Huỳnh Minh Lệ; Tiếng hát: Hoàng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và mp3 file.

Đã đóng bình luận.