Hà Nội – 30 Tết Quý Tỵ

Posted: 09/02/2013 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng : Vũ Quang Tần, Mai Thục

ha_noi_tet

30 Tết
Lượn một vòng Phố Cổ :
Cờ dăng rực đào đỏ Nhật Tân
Hàng ế… Người chơi xoay nấu cỗ
Nhà nhà lại tự gói Bánh Chưng ? !

Phố xá xông xênh, đường thưa vắng
Dân quê tứ xứ đã về quê
Năm nay “thất nghiệp” về quê sớm
Cho Thủ Đô thông thoáng vỉa hè…

Mộng nhất Hồ Gươm sương mờ ảo
Vài cội Lộc Vừng hé nụ xuân
Các mợ Sài Gòn ra “thưởng Rét”
Khăn Len, áo dạ, tóc buông trần

Mấy tay Doanh nghiệp vừa thua Lỗ
Hội nhau giải hạn món “mộc tồn”
– Định sang Chùa Dận (1) vào chiếu Bạc
Lại sợ Công An “chộp” mất xuân.

Vài anh Thơ Bụi ngông Thi pháp
Chiếm hè Văn Miếu thả hồn Rơm
– Chữ ta nguệch ngoạc bôi “thư pháp”
Lừa chị quê ra bị hớp hồn…

Chợ hoa, cây cảnh xôm…đã vãn
Đón bác Hưu ra mót về chơi
Quất ế, Đào thừa vào xe rác
Phố sạch, đường quang… phóng nhẹ người…

Nguyễn Khôi
Hà Nội 30 Tết Quí Tỵ – 2013
Nguồn: Tác giả gửi

(1) Chùa Dận, bên Thị xã Từ Sơn

Đã đóng bình luận.