Tân xuân vọng cố hương

Posted: 09/02/2013 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

hoa_mai_2

Bao giờ đất nước được thanh yên ?
Thế sự chẳng buồn giấu đảo điên
Tết đến, Đảng Ta dồn chật tủ
Xuân về, dân giả ngủ lăn hiên
Tha hương, thương nhớ xuyên trời rộng
Cố quận, đoạ đày thấu nỗi riêng
Vui gượng nhìn hoa mai chớm nở
Ráng quên chốc lát mọi ưu phiền

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.