Chim bay trong cõi vô thường

Posted: 20/02/2013 in Hoàng Chiều Nhân, Thơ

Hoàng Chiều Nhân
Cảm hứng sau khi xem 4 bức tranh Oiseau en Espace của Võ Ðình tại phòng tranh Nguyễn Tấn Tài ở Montréal

net_mau_sac_khong-vo_dinh
Nét màu sắc không – Võ Đình

1- Hồn nguyên thủy

Vũ trụ cuồng quay
sắc màu
hỗn độn
thoáng cánh chim
bay
tự cõi không
hồn nguyên thủy
vô tâm
vô ngã.

2- Mùa xuân thanh bình

Bình minh hồng
cỏ non xanh
không gian
ấm
xuân thơm
Chim mải vui
bay
quên đôi cánh mỏi.

3- Giông bão

Mù mịt bên trời
giông bão
nổi
Soải cánh chim bay
tìm
tổ ấm
xa

4- Gạn lọc

Chim mải bay
chiều
biêng biếc núi
Gạn lọc hồn
ai
nét tú thanh.

Hoàng Chiều Nhân
Montréal 12/2/1994
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.