Tuổi già xuất gia

Posted: 20/02/2013 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh
Nhớ về TVG, Chứa Chan

old_monk

Tự dưng chào vợ con lên núi
Làm ông từ quét lá rừng xanh
Tâm bình như khỉ già quên tuổi
Dù nhắm mắt vẫn nhớ thị thành

Mỗi ngày lên xuống ngàn bậc đá
Đầu chưa ngộ đôi chân đã ngộ rồi
Từng thời kinh tiếng mõ ngân vô ngã
Nghiệp chưa tan như da trổ đồi mồi!

Nhớ gì chăng đàn dê đến yến chùa
Tay mang quyển sách hố thẩm đong đưa
Đàn dê bị đuổi giờ thọ trai chánh ngọ
Nhìn quanh bông sứ tỏa hương xưa?

Sau ba dòng thác về thảo am tẩu hỏa
Đem vài sách cũ phơi giữa bàn thiên
Ngoài sân cây nhất chi mai mấy đóa
Trắng thiên tài trắng cả nợ duyên…

Giờ trên núi nhìn mây đùn an thọ
Nắng có qua khai lộ vu sơn
Lần tràng hạt như lần từng cuộn gió
Gió nhẹ tan, nhẹ hẫng lòng bão giông!

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.