Hát cho đôi chim uyên

Posted: 26/02/2013 in Âm Nhạc, Bạch Thảo, Kim Tuấn, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Bạch ThảoKim Tuấn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.