Từ dòng sông trăng

Posted: 03/03/2013 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Thơ, Tuệ Nga, Vĩnh Điện

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.