Gửi một bóng mây

Posted: 06/03/2013 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Lữ Quỳnh, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

thieu_nu_ra_di

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.