Điềm lạ

Posted: 15/03/2013 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

ke_chan_de

Đêm nằm trăn trở mơ điềm lạ
Hồng Hà dâng nước ngập Thăng Long
Thủy quái trơ xương trong mộ đá
Trấn Quốc chùa nghiêng lấp miệng rồng

Nắng dữ hỏa thiêu bầy nhện đỏ
Mưa dầm quét sạch nọc xà vương
Hồi chuông giải nghiệp tan oan khí
Tiếng mõ công phu tiếp dẫn đường

Điềm lạ vùi sâu hình tượng cũ
Hồn thiêng sông núi vẫn ngàn năm
Phù sa lấn biển bình nguyên mở
Đất nở hoa bát ngát hương trầm

Ta về ngó lại mây Tần Lĩnh
Thương kẻ chăn dê hận Bắc triều
Tây nguyên địa chấn chôn chồn cáo
Bản Giốc thác gầm diệt ác miêu

Ta về bụi phủ đời du tử
Ánh sáng tây phương đủ ấm lòng
Biển đông sóng dựng ngăn bờ cõi
Hải đảo chim trời nối Cữu Long

Điềm lạ khơi nguồn dòng chính sử
Núi liền sông nhân loại một nhà
Thế giới nẩy mầm cây bất tử
Vô sinh vô diệt đạo tâm TA…

Trần Văn Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.