Thơ cho bạn kao niên

Posted: 16/03/2013 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh

ong_lao_dan_madolin

Mai mốt tui, bạn như thế này
Lơ đãng nhìn quanh không thấy ai
Sương sớm, nắng chiều, thân và gậy
Chỉ thì thào …”bà giết giặc nào đây”?!

Mai mốt tui bạn, cũng vậy thui
Hỏi tên tuổi, mang máng cưòi trừ
(Vì tên đờn ông rất khó nhớ)
Kễ hoài một chuyện: vẫn còn tươi!

Hãy vùng lên, nhánh khô đâm chồi?
Hãy tin tưởng, đứng dậy lấy hơi
Tui, bạn trên con đường việt dã
Dù lụm cụm, vẫn đến mức…nhà trời!

Chắc chắn, tui bạn sẽ bèo nhèo
Đừng nhìn. Đâu cũng bé tẻo teo
Còn trời còn đất, còn hy vọng
Hết xí quách, vẫn còn…nước lèo!

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.