Đêm màu hồng

Posted: 23/03/2013 in Âm Nhạc, Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền, Thái Thanh, Thơ

Phạm Đình Chương

thai_thanh

Thơ: Thanh Tâm Tuyền; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Thái Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.