Gởi lại Seattle

Posted: 23/03/2013 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh
Tặng cháu Quang Vũ, Hoàng Kim

quang_huan-hoang_kim

Ngoại muốn làm cơn gió
Thổi đâu đó ngoài hiên
Thì thầm ru con ngủ

Ngoại muốn làm cánh hoa
Nở mãi tận cuối vườn
Cho con nhìn mỗi sáng
Lúc mặt trời lên

Ngoại muốn làm chút nắng
Quanh quẩn chỗ con nằm
Trong mùa đông giá lạnh

Ngoại muốn làm chuông gió
Rung lẻng kẻng trước nhà
Cho con vui, lúc khóc
Cho nụ cười nở hoa

Ngoại muốn làm bài ca
Hát bên con suốt đời
Thiệt tình, thiệt tinh [1] ơi

…….

Chu Trầm Nguyên Minh
Seattle 2005
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

[1] từ riêng của Ông Cháu

Đã đóng bình luận.