Người thanh niên văn-học Mỹ bên bờ Hậu-Giang | Vết chân chim

Posted: 25/03/2013 in Thơ, Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

Watchf Associated Press International News   Vietnam APHS56452 VIETNAMESE SHIPS

Người thanh niên văn-học Mỹ bên bờ Hậu-Giang

Năm một chín sáu tám
Tôi ở quận Trà-Ôn
Có những khinh-tốc-đỉnh
Hải-quân Mỹ trú đồn.

Thấy một thanh niên Mỹ
Thời quân-dịch, đến đây
Trên tay cầm những sách
Thuộc văn-học phương Tây.

Mỗi ngày anh cùng bạn
Lên khinh-tốc, hành quân
Cù-Lao-Dung, Đại-Ngãi
Họ tuần-tiễu lắm lần.

B.40 thổi bật
Người xạ-thủ xuống sông
Anh trở về rớm lệ
Trên bến chiều mênh mông.

Vẫn thường lệ mê sách
Bây giờ anh đọc thơ
Có phải thơ phản-chiến?
Thơ nguyền rủa bãi bờ?

Chỉ biết anh thường ngắm
Dòng sông đêm mịt mùng
Thương người bạn trôi mất
Về phía Cù Lao Dung.

(City of Walnut, California, tháng 9 năm 2012)

 

Vết chân chim

Vết chân chim trên bãi chiều cát ướt
Chỉ một lần cùng sóng biển có nhau
Những thoáng trong đời tất phải qua mau
Xin trả lại ngàn năm cho Trái Đất!

(Tháng 11 năm 2008)

Trần Văn Nam
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.