Âm bản tháng Ba

Posted: 25/03/2013 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

nguyen_luong_vy-uyen_truong
Tác giả qua nét vẽ Uyên Trương

Gọi lá trong mưa gọi mưa trong lá
Gọi ta sát vai bóng-lạ-đầu-mùa
Gọi Sonata trăng xanh trở dạ
Âm cầm dương sóng sánh mưa mưa mưa

Lá lá lá buốt âm đời nức nở
Mùa buông tay theo giọng nói tro than
Mùa thức đậm mắt tre già nuối nhớ
Mùa vời trông sông tím máu ly tan

Mắt em xưa vẫn tràn hồn thơ dại
Đêm vớt lên tên tuổi của muôn trùng
Đêm chảy ngược mở tung ngực áo não
Đêm trầm mình trầm cơn điên sáng trưng

Bóng-lạ-đầu-mùa chim kêu rớt hạt
Rụng trong ta cơn cháy khát gào ngàn
Rụng trong ta gió đầu truông viên tịch
Rụng trong ta hương đất trích Chiên Đàn

Gọi nắng trong cây gọi cây trong nắng
Gọi lắng im trong vườn hạnh nhoẻn cười
Gọi lý tình tang trong hồn mướp đắng
Lục huyền cầm trắng ngất trôi trôi trôi

Chào kiến bé gầy vai khiêng hạt thóc
Mùa trần gian heo hút dấu chân ghi
Mùa gấp gãy câu thơ ghì gió độc
Mùa nghiệt oan máu lá thấm rầm rì

Chào sân gạch bầm âm rêu sớn sát
Hát ngu ngơ vết cắt gió lam điền
Hát lả giọng nắng ướt hết lục bát
Hát đỏ chiều buông tím nắng bay quên

Chào bóng cũ thềm hoang rơm nhớ rạ
Nghe trong cây nắng đã trút linh hồn
Nghe trong nắng cây hóa trầm ngậm gió
Nghe trong đời em đẻ vội ngàn sông

Gọi gió trong em gọi em trong gió
Thơ trong veo bức tử đón nhau về
Chữ sướng ngất dựng ngôi nhà tuyết đỏ
Âm rùng mình tan theo Sonata…

Nguyễn Lương Vỵ
Calif., 03.2012 (Một hôm rất nhớ Hoàng Hoa!)
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.