Lão trượng ca

Posted: 28/03/2013 in Phan Đắc Lữ, Thơ, Tường Linh

Thơ xướng họa của Tường LinhPhan Đắc Lữ

ba_nha_tu_ky

Bốn bài thơ XƯỚNG của TƯỜNG LINH

 
1. Soi gương

Hết trẻ nhưng Tâm cứ trẻ hoài
Trà còn nhấm nháp, rượu thì cai
Nhe răng ngó thử: răng vừa khuyết
Thè lưỡi nhìn chơi: lưỡi vẫn dai
Cơm vợ thanh bần xơi then bụng
Ngà voi bất xứng vác ê vai
Soi gương tóc nhận huy chương bạc
Đối bóng cả cười ngỡ bóng ai.

2. Chiều sinh nhật

Sinh nhật về theo lạnh gió đông
Góc chiều độc ẩm có nên không?
Mưu sinh vất vả bàn tay vợ
Vị nghĩa lao đao ngọn bút chồng
Mấy nét phù vân tô chẳng đạt
Một đề thế sự giải chưa thông
Tóc mây trắng tiếp bao nhiêu sợi
Đâu hởi phần xanh gửi núi sông?

3. Chân dung tự họa

Hưởng lộc trời ban nhận chữ “già”
Châu thân nghèo thịt lại giàu da
Chân dồn nặng bước tưa đầu gậy
Cổ rướng khàn hơi khổ giọng ca
Mắt khoái đeo cườm còn giũ một
Răng đòi trổ cửa mất đi ba
Cố nhân tái ngộ đôi bên sững
Đòng nghĩ: “Điêu tàn Đến thế a” !

4. Sinh nhật cô ngâm

Viễn hành qua ngưỡng “cổ lai hy”
Bảy thập niên lưu được những gì?
Tam cấp vũ môn nhầm đích vượt
Lưỡng kỳ khoa bảng lạc đề thi
Nhà xưa đất nép bờ sông lở
Cõi trú trời ngăn cánh hạc phi…
Một khúc cô ngâm chiều nhớ tuổi
Cảm hoài chi nữa bóng xuân đi.

Tường Linh

ba_nha_tu_ky-2

Bốn bài thơ HỌA của PHAN ĐẮC LỮ

 
1. Lòng son sắt

Tuổi trẻ trôi qua tiếc nhớ hoài
Lăng nhăng ba thứ chẳng buồn cai
Hai hàm răng khuyết còn nhai khỏe
Một lưỡi không xương thích nói dai
Thương vợ cơm nhà xơi chắc dạ
Vì con vận nước muốn kề vai
Tóc dù có bạc – lòng son sắt
Ngay thẳng trên đời chẳng sợ ai.

2. Rượu mừng đối ẩm

Sinh nhật măm nay bạn chẳng đông
Rượu mừng đối ẩm có hơn không
Mất quyền, thất thế con phiền bố
Tiền thiếu thơ dư vợ trách chồng
Qua kiếp phù sinh suy chửa cạn
Ngược dòng thế sự luận chưa thông
Trăm năm dâu bể tang bồng nợ
Cát bụi thân tàn trả núi sông .

3. Tuổi già thanh bần

Trời chẳng ban ai khỏi tuổi già
Già mà thanh bạch ắt dùn da
Dưỡng sinh đều đặn không cần gậy
Thơ phú ngâm nga có giọng ca
Mắt kém-long lanh tâm sáng nhất
Răng long-đạm bạc lợi thừa ba
Tri âm tái ngộ cười ha hả
Sướng khổ đời ta cũng thế a .

4. Nỗi buồn sinh nhật

Bảy mươi đâu đã cổ lai hy
Kiểm lại đời ta mất được gì
Chinh chiến hai mùa công sức góp
Dở dang mấy bận chõng lều thi
Vườn xưa thất thổ lời ai oán
Quê cũ vong gia tiếng thị phi
Ngửa mặt trông đời con cháu thẹn
Thiên đường lạc hướng buổi ra đi .

Phan Đắc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.