Archive for the ‘Tường Linh’ Category

Thơ xướng họa của Tường LinhPhan Đắc Lữ

ba_nha_tu_ky

Bốn bài thơ XƯỚNG của TƯỜNG LINH

 
1. Soi gương

Hết trẻ nhưng Tâm cứ trẻ hoài
Trà còn nhấm nháp, rượu thì cai
Nhe răng ngó thử: răng vừa khuyết
Thè lưỡi nhìn chơi: lưỡi vẫn dai
Cơm vợ thanh bần xơi then bụng
Ngà voi bất xứng vác ê vai
Soi gương tóc nhận huy chương bạc
Đối bóng cả cười ngỡ bóng ai.
(more…)

Tường Linh


Trận Bạch Đằng Giang – Lê Năng Hiển

Đằng giang tự cổ

Biển Đông: Lãnh hải Việt nam ta
Một khối giang sơn, một mái nhà
Xương máu tiền nhân băng sóng góp
Óc tim hậu thế vượt trời ra
Chủ quyền giữ vững sau như trước
Khí phách nêu cao trẻ nối già
Thủy quái đời nay đừng tác quái
“Đằng Giang tự cổ” máu ai pha?

(Sài gòn tháng 4 năm 2011)
(more…)