Việt Nam và hòa bình

Posted: 28/03/2013 in Âm Nhạc, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Quyết Thắng, Thơ

Nguyễn Quyết Thắng

ve_que_cu

Ý thơ: Hoàng Khởi Phong; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.