Archive for the ‘Hoàng Khởi Phong’ Category

Nguyễn Quyết Thắng

ve_que_cu

Ý thơ: Hoàng Khởi Phong; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam