Vẫn còn có một nơi

Posted: 30/03/2013 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Tố Ny, Thơ


 

[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố Ny
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.