Tiễn người trong mưa

Posted: 13/04/2013 in Phan Thanh Cương, Thơ

Phan Thanh Cương

thieu_nu_trong_mua_2

Mưa nay tình đọng một nơi
Hai ta đứng giữa những lời nói xa
Nói xa : còi hú sân ga
Nhìn nhau qua lớp mưa sa lặng chào 
Mưa quên tiếng chạm rạt rào
Hạt mưa rơi đúng chỗ nào cần rơi
Nước theo tóc xuống lưng người
Tay nhau đan lại thêm mười ngón mưa
Dính da là áo em thưa
Dính anh, còn những thiếu thừa tương lai
Em theo đường chỉ lòng tay
Mong em cập bến hên may đời mình
Cả đời vẫn biết em xinh
Sao ta còn dấu ân tình trong mưa?
Nón cùng anh đội tiễn đưa
Tình cùng anh đội khoảng trời mưa giông
Mưa làm mặt nước trổ bông
Rồi mưa bóng vỡ, người không trách người
Mưa sau tình đọng hai nơi…

Phan Thanh Cương
Sài Gòn – tháng 3.2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.