Tháng Tư rồi, thưa Mẹ

Posted: 16/04/2013 in Huệ Thu, Thơ

Huệ Thu

hong_trang

Tháng Tư rồi, thưa Mẹ
Năm nay con không về
Ở đây con gạt lệ
Nhớ lắm mà không đi!

Không còn chi, không phải
Còn Đà Lạt dễ thương
Còn vườn cây nhiều trái
Chỉ Mẹ rời cõi Dương!

Từ khi Mẹ yên nghỉ
Con thao thức từng đêm
Thức nằm nghe tiếng dế
Thức nghe buồn mông mênh!

Mẹ còn… Còn nước mắt,
Những lần con trở về…
Nụ cười không hề tắt
Bây giờ… thì trăng khuya!

Trăng ở đâu cũng thế
Hết khuyết rồi lại tròn
Người ta buồn khôn kể:
Tử biệt là đi luôn!

Con muốn ôm nấm mộ
Ngày Mẹ về bên Ba
Con muốn ôm Đà Lạt
Mà… con đành phải xa!

Tháng Tư đang về lại
Con muốn về, không về
Ngó chân trời, quan tái
Ngó mây trời, mây bay…

Đà Lạt nằm trong nhớ
Và Mẹ nằm trong tim
Mẹ bây giờ, cổ độ
Con bây giờ… như chim!

Chim xa rừng buồn lắm
Luôn nhớ cội thương cây
Mẹ là tình nghĩa nặng
Con còn thương nhớ ai?

Tháng Tư này buồn thật
Mẹ ơi con không về
Em Thành thay con thắp
Nén nhang cho Mẹ, nghe!

Lạy Trời cho con khóc
Trọn đêm Rằm tháng Tư
Một phần cho Tổ Quốc
Một phần, phận mồ côi…

Huệ Thu
Tháng tư năm 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.