Vạn pháp Sakura

Posted: 22/04/2013 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

cherry_blossoms_in_the_rain

1.
đêm mưa gió dập vùi
tơi bời … tơi bời… Sakura
rã rời ngàn cánh hoa

an, định, tịnh … hoa rơi
vạn pháp vẫn tương thôi

2.
hoa chẳng thể toàn sắc
cũng chẳng được thật thoát toàn không
bởi sắc tức thị không

vạn pháp vẫn tương thôi
sắc không nhi bất nhị …

Trần Thị LaiHồng
VA/DC 12 tháng 4, 2013
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.