Tháng Tư, tiết độ buồn

Posted: 29/04/2013 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

thieu_nu_theu_ao

Vẫn chìm trong tiết tháng tư
cái ngây ngây lạnh của mù sương xưa
ngày em rã ngón thêu thùa
trăm đường vân ảo màu hoa đạm tình 
em còn mắt sáng lung linh
cung my sa ấy in hình tang thương
trong tôi bình tịnh thất thường
bám cơn độ nhật theo tuồng mưu sinh
hỡi ơi kỵ mã dương đình
bóng âu về một cõi thinh không nằm
cái rác gầy meo. tháng năm
còn thương bụi phủ mấy lầm than kia
tháng tư cường độ chia lìa
mang âu yếm trả vào tia cực nồng
chén rượu này. tiễn qua sông
ai giam nội tạng ở hồng máu xương
tháng tư âm. vẽ lại buồn
người đi. chiều nhạt miền thương nhớ còn

Hoàng Xuân Sơn
tháng tư không bảy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.