Mẹ như hoa lan

Posted: 13/05/2013 in Âm Nhạc, Cao Minh Hiền, Mai Phạm, Thơ, Võ Hạ Trâm


Nhạc: Mai Phạm [Bản ký âm PDF]
Thơ: Cao Minh Hiền
Tiếng hát: Võ Hạ Trâm; Hát bè: Mai Phạm
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF

Đã đóng bình luận.