Archive for the ‘Võ Hạ Trâm’ Category


Nhạc: Mai Phạm [Bản ký âm PDF]
Thơ: Cao Minh Hiền
Tiếng hát: Võ Hạ Trâm; Hát bè: Mai Phạm
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF