Người ăn mày Tự Do / The beggar for Freedom

Posted: 18/05/2013 in Anne Nguyễn, Thơ, Trần Mạnh Hảo

Trần Mạnh Hảo
Anne Nguyễn chuyển ngữ

vanished_hope-weissova-hoskova
Vanished hope – Weissová-Hošková

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
— Trích bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Hoa Kỳ.

Người ăn mày tự do
Rất có thể là Đất Nước
Có phải mẹ Âu Cơ lưng còng hình chữ S
Chống gậy Trường Sơn
Đeo bị rách Biển Đông
Đi hành khất nhân quyền?

Mẹ đòi quyền được nói lên sự thật
Quyền được yêu nước mình
Quyền không phải yêu nước khác
Quyền được biểu tình
Quyền được đả đảo bọn cướp nước
Và bán nước

Trên xứ thiên đường “Trại súc vật”
Những đám mây bị cùm
Những dòng thác bị xiềng xích
Người ngồi trong tù có thể tự do
Người ở ngoài tù có thể bị nhốt

Ăn mày nhân quyền sao bị bắt?
Đêm đêm làm hành khất tự do
Ai dã ngoại quyền con người bị đánh đập
Máu đòi quyền sống có trời cho?

Hỡi người mãi mãi đi ăn mày quyền được sống
Rất có thể anh đã bị thủ tiêu
(Ví dụ như Lê Trí Tuệ…)
Có phải hồn anh theo gió
Đêm đêm hồn hú cửa từng nhà

Hồn ăn mày gió xin được thở
Hồn ăn mày người xin được kêu
Hồn ăn mày nước xin được uống
Hồn ăn mày tự do
Hồn đòi quyền sống lại?

Không ai có thể trả cho hồn
Quyền được làm một người sống
Một người không bị bịt miệng
Một người không bị bịt mắt

Đêm đêm những cơn gió dại
Vẫn bị ai bóp cổ ngoài đường…

(Sài Gòn ngày 10-5-2013)

The beggar for Freedom

The beggar for freedom
Might as well be our Homeland.
Is that you—Mother Âu Cơ—all hunched up like an S,
Walking-cane Trường Sơn and tattered sack Biển Đông in hand,
Go begging for human rights?

Mother demands the right to speak the truth
The right to love one’s own country—not others’
The right to demonstrate
The right to defy the invaders and traitors

In the paradise of “Animal Farm”
Clouds are shackled and waterfalls bound
The prisoner could roam freely
The free man could be impounded

Why, oh why is the beggar for freedom imprisoned?
The nocturnal mendicant for freedom
Upon whom God-given-right-to-live has bestowed,
Yet whose human rights are violated out in the open!

Behold the beggar, Lê Trí Tuệ amongst others,
Who is forever beseeching the right to live,
Whose life was most likely extinguished.
Is that his soul gliding through the wind
Comes howling at doors at night?

The soul implores wind for breath
The soul implores people for voice
The soul implores water for drink
The soul implores freedom
The soul demands resurrection?

No one could restore to the soul
The right to live—to be a human being
One who is not gagged
One who is not blindfolded

All the while, gusts of savage wind
Are strangled in the street night after night…

Trần Mạnh Hảo
Anne Nguyễn chuyển ngữ từ bài đăng trên Dân Luận.
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.